Mogu da se koriste kako za tehničku tako i za pijaću vodu. Usisni i potisni kolektori urađeni  u inox izvedbi  AISI304 ili hidroispitanim čeličnim cevima. Hidrostanicom upravlja programibilni logički kontroler (PLC). Najčešće ugrađujemo kontrolor marke Siemens. Program rada postrojenja definisan uslovima i zahtevima na terenu. Ovakav tip postrojenja ima sve potrebne zaštite i ograničenja tako da uređaj radi samostalno i sa minimalnim ukljlučivanjem ljudskog faktora.

Pumpe rade tako što primaju analogni signal ako je u pitanju sensor na potisu ili digitalne signale ako su u pitanju presostati. Pritisci uključenja su podešeni tako da ako jedna pumpa ne može da postigne zadati pritisak ostale kreću sa uključenjima da bi se pritisak održao konstantnim a fluktuacije na mreži svele na minimum. Postrojenje ima signalizaciju o radu i greškama na vratima ormara u vidu led sijalica ili opciono na LCD touch panelu, moguće je i daljinsko praćenje rada uredjaja sa arhiviranjem i prikazom grešaka.

Sve naše hidrostanice poseduju sledeće vidove zaštite:

Zaštita od rada na suvo

Zaštita od ispada faze

Zaštita od pregrevanja motora

Naizmenični rad pumpi (promena pilot pupme na svaka 24h) tako da se ostvaruje približan broj radnih sati svih pumpi na sistemu što produžava vek uređaja.

Hidrostanica je napravljena kao jedna celina. Svi sastavni delovi montirani su na zajedničkom postolju, a to omogućava jednostavnu montažu i transport.

Ugradnjom sistema dobijate:

  • Konstantan pritisak100%
  • Ušteda investicije25%
  • Ušteda energije70%
  • Smanjenje troškova amortizacije85%

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.