Frekventnim regulatorom kojim upravlja vrednost pritiska koja se dobija sa senzora ugradjenog na potis se dobija najminimalnija fluktuacija u odnosu na zadati pritisak. Time se postiže konstantnost pritiska u mreži i kraći rad celog postrojenja zato sto punim kapacitetom radi jedino u slučaju velike potrošnje. Frekventni regulatori se ugradjuju u komandni ormar koji je u sklopu postrojenja tako da ne iziskuje dodatan prostor a velike su uštede na električnoj energiji pa je i samim tim dugovečnost motora i pumpe dosta duža za razliku od klasičnog konvencionalnog upravljanja. Ovakav tip hidrostanice (hidrocila) je idealan za stambene zgrade, bolnice, kasarne, poslovne objekte, industriju itd.

Sve naše hidrostanice poseduju sledeće vidove zaštite:

Zaštita od rada na suvo

Zaštita od ispada faze

Zaštita od pregrevanja motora

Naizmenični rad pumpi (promena pilot pupme na svaka 24h) tako da se ostvaruje približan broj radnih sati svih pumpi na sistemu što produžava vek uređaja.

Hidrostanica je napravljena kao jedna celina. Svi sastavni delovi montirani su na zajedničkom postolju, a to omogućava jednostavnu montažu i transport.

Ugradnjom sistema dobijate:

  • Konstantan pritisak100%
  • Ušteda investicije25%
  • Ušteda energije70%
  • Smanjenje troškova amortizacije85%

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.