ALPHA V PRO


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za otpadne vode sa suspendovanim česticama.

Description

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: spiralno

Potis: G 2”

Performanse: – Hmax  17m – Qmaks 40 m³/h

Snaga:  0.6kW – 2.2 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20

 ATEKS sertifikat EX

Dijagram