ALPHA V


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za otpadne vode sa suspendovanim česticama.

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: spiralno

Potis: G 1”1/2 – G 2”

Performanse: – Hmax  14m – Qmaks 32 m³/h

Snaga:  0.56kW – 1.5 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20

 

Dijagram