C Centrifugalna pumpa


Konstrukcija

Centrifugalna pumpa sa otvorenim radnim kolom. Slobodno protočno radno kolo je ugradjeno u tip C 16/1E
C: izvedba kucišta pumpe u livenom gvoždu
B-C: izvedba kućišta pumpe u bronzi (pumpa je kompletno ofarbana)

Opis

Priključci:

 Navoji

Aplikacije

za delimičo prljave tečnosti ili emulzije
industrija i agrokultura

PROTOK – 0.6/15 – m3/h
VISINA – 33.6/22.4 – metara
SNAGA – 0.15/1.1 – kW

Dijagram