NM4, NMS4-centrifugalne pumpe


Konstrukcija

Centrifugalna pumpa, elektro motor je sa produženom osovinom direktno spojen sa pumpnim delom(do 17kW), motori snage 18,5-75kW imaju ugrađen
specijalan ležaj za prenos snage. Pumpni deo je sa aksijalnim usisom i radijalnim potisom, dimenzije i performanse su u skladu sa standardom EN 733.
NM4:kucište pumpe je u izvedni od livenog gvožda.
B-NM4:kucište pumpe je u izvedni od bronze (pumpa je kompletno ofarbana)

Opis

Priključci

NM4 25/… navoji u standardu ISO 228
NM432/… DO NMS4 150/… Flanše u standardu PN 10, EN 1092-2

Aplikacije

čiste tečnosti bez abraziva i koje nisu agresivne za materijale pumpe (sadržaj cestica do 0,2%)
 vodosnabdevanje
 grejanje i klimatizacija, hladnjače i toplane
 za civilne i industrijske aplikacije
 navodnjavanje
 gde je zahtevana mala buka motora (4 pola, brzina rotacije 1450/min)

PROTOK  – 1/480 m3/h
VISINA  3/95 metara
SNAGA – 0.25/75 kW

Dijagram