NM,NMS-centrifugalne pumpe


Konstrukcija

Centrifugalna pumpa, elektro motor je sa produženom osovinom direktno spojen sa pumpnim delom(do 30kW), motori snage 37-70kW imaju ugrađen
specijalan ležaj za prenos snage. Pumpni deo je sa aksijalnim usisom i radijalnim potisom, dimenzije i performanse su u skladu sa standardom EN 733.
NM:kućište pumpe je u izvedbi od livenog gvožđa.
B-NM:kućište pumpe je u izvedbi od bronze (pumpa je kompletno ofarbana)

Opis

Priključci

Flanše u standardu PN 10, EN 1092-2

Aplikacije

 čiste tečnosti bez abraziva i koje nisu agresivne za materijale pumpe (sadržaj čestica do 0,2%)
 vodosnabdevanje
 grejanje i klimatizacija, hladnjače i toplane
 za civilne i industrijske aplikacije
 navodnjavanje
 protipožarni sistemi

PROTOK – 1/480 m3/h
VISINA – 3/95 metara
SNAGA – 0.25/75 kW

Dijagram