Pumpe

SDS potapajuća bunarska pumpa za bunare 6, 8 i 10 cola


Konstrukcija

Potapajuca pumpa za 6″ (DN 150mm), 8″ (DN 200mm) i 10″ (DN 250mm) bunare.

Radna kola (mešovitog protoka) standardno od livenog gvožđa, bronzana na zahtev.

Isporučuje se sa ugrađenim nepovratnim ventilom.

Opis

Aplikacije

 vodosnabdevanje
 civilna i industrijska primena
 protipožarni sistemi
 navodnjvanje

PROTOK – 15/350 m3/h
VISINA – 5.5/470 metara
SNAGA – 5.5/185 kW

Dijagram