V2


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za otpadne vode sa suspendovanim česticama.

Description

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: spiralno

Potis: DN65 – DN80

Performanse: – Hmax  24,5m – Qmaks 129,6 m³/h

Snaga:  1.2kW – 7.5 kW

Trofazna verzija i  monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG25 

ATEKS sertifikat EX

 

Dijagram