Pumpe sa dvokanalnim centrifugalnim radnim kolom


Potapajuće fekalne I muljne pumpe sa dvokanalnim centrifugalnim radnim kolom se koriste za pumpanje velike količine otpadnih voda, uključujući lake fekalije pod visokim pritiskom.Ove osobine omogućavaju upotrebu u civilnom i industrijskom sektoru, uključujući bolnice i navodnjavanje .

Tehnički
podaci


Raspon snaga: 12kW – 42 kW

Priključci flanši:  DN80 – 100

Ponuda pumpi