Pumpe sa otvorenim jednokanalnim radnim kolom


Potapjuće fekalne pumpe sa otvorenim kanalnim radnim kolom se koriste za pumpanje otpadnih voda, uključujući fekalije. Visoka efikasnost i sekač ugrađen u radon kolo omogućavaju primenu u prečišćavanje otpadnih voda u postrojenjima predviđenim za to, obradu otpadnih voda i industrijskih aplikacija kao u civilnom sektoru.

Tehnički
podaci


Raspon snaga: 1.5kW – 7.5 kW

Priključci navoji:  DN80 – 100

Ponuda pumpi