Pumpe sa spiralnim radnim kolom


Potapajuće pumpe sa spiralnim radnim kolom se koriste za pumpanje otpadnih voda sa suspendovanom materijom . Pogodan je za domaće, industrijske i poljoprivredne primene .

Modeli sa navojnim priključcima: Compatta, Compatta Pro, Alfa V, Alfa V PRO

Modeli sa flanšama: DNK, V,2 V4, VTH

Tehnički podaci


Raspon snaga: 0.28kW – 2.2 kW za navojne priključke

Priključci: G1 “ 1/4 – 1 “ 1/2 – 2 “

 

Raspon snaga: 1.5kW – 55 kW za priključke pomoću flanši

Priključci: DN50 – 65 – 80 – 100 – 150