Pumpe sa zatvorenim jednokanalnim radnim kolom


Potapajuće pumpe sa zatvorenim jednokanalnim radnim kolom koriste se za pumpanje otpadnih voda, uključujući fekalije. Visoka efikasnost i širina kanala omogućavaju primenu u prečišćavanje otpadnih voda u postrojenjima, obradu otpadnih voda i industrijskih postrojenjima kao i primenu u civilnom sektoru.

Tehnički
podaci


Raspon snaga: 10kW – 55 kW

Priključci flanši:  DN80 – 100 – 150

Ponuda pumpi