Hidrostanice tip BS

hidrocili – buster postrojenja

Hidrostanice su postrojenja za povišenje pritiska za sanitarnu ili tehničku vodu se koriste u slučajevima kada postojeći pritisak
nije dovoljan da zadovolji potrebe korisnika.
Ovakav tip postrojenja nalazi primenu i širokom opsegu aplikacija.

Dezignacija

hidrostanica – buster postrojenja

Prncip rada

hidrostanica – buster postrojenja

BS 1-6F


Postrojenje za povišenje pritiska s jednom ili sešt pumpi u direktnom zagonu.

Zavisno od pada pritiska u vodovodnoj mreži, vazdušne sklopke regulišu startovanje pumpi, redosledom koji definiše mikropocesor.

 

BS1V2-5F


Postrojenje za povišenje pritiska sa jednom frekventno regulisanom pumpom i jednom do pet pumpi sa direktnim zagonom.

U skladu sa potrošnjom vode jedna ili više pumpi startuje, prva frekventno regulisana a, ostale direktnim zagonom, time se donija potrebna količina vode pri zadatom pritisku.

 

BS1-6V


Postrojenje za povišenje pritiska sa 1 do 6 frekvento regulisanim pumpama.

Zavisno od potrošnje vode jedna ili više pumpi se aktivira, sve frekventno regulisane u cilju garantovanja potrebne količine vode pri konstantnom pritisku.

Konstrukcija

hidrostanica – buster postrojenja

Automatsko buster postrojenje za povišenje pritiska sa jednom pumpom.

Pumpa dolazi sa kugla ventilima na usisu i potisu i nepovratnim venitlima na potisu, cilindricna membranska posuda-kapacitet prema specifikaciji uredaja.

Automatsko buster postrojenje za povišenje pritiska sa 2 do 6 pumpi.

Pumpe dolaze sa kugla ventilima na usisu i potisu i nepovratnim venitlima na potisu, cilindricna membranska posuda-kapacitet prema specifikaciji uredaja. Usisni i potisni kolektori su u izvedbi AISI 304. Konekcije za membranske osude se nalaze na potisnom kolektoru.

Frekventno regulisane hidrostanice

(konstantno održavanje pritiska)

-Frekventnim regulatorom kojim upravlja vrednost pritiska koja se dobija sa senzora ugradjenog na potis se dobija najminimalnija fluktuacija u odnosu na zadati pritisak.

Time se postiže konstantnost pritiska u mreži i kraci rad celog postrojenja zato sto punim kapacitetom radi jedino u slucaju velike potrošnje. Frekventni regulatori se ugradjuju u komandni ormar koji je u sklopu postrojenja tako da ne iziskuje dodatan prostor a velike su uštede na elektricnoj energiji pa je i samim tim dugovecnost motora i pumpe dosta duža za razliku od klasicnog konvencionalnog upravljanja.

Ovakav tip hidrostanice (hidrocila) je idealan za stambene zgrade, bolnice, kasarne, poslovne objekte, industriju itd.

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

Katalog Hidrostanica

Aplikacije

hidrostanica – buster postrojenja

domestic

Domaćinstva


Industrija


Navodnjavanje


Bazeni


Civilni Sektor

Preuzmi Upustvo
na srpskom

Upit za potreban sistem
kontaktirajte nas