Hidrostanice MHPP protivpozarne hidrostanice

Protivpožarne hidrostanice princip rada:

Postrojenjem upravlja mikroprocesor tj. programibilni logički kontroler (PLC) koji je specijalno programiran za protivpožarni tip hidrostanice i razlikuje kako u režimu rada tako i termičkim zaštitama pumpi i motora. Upravljanje je takvo da se pumpe testiraju na svaka 24 časa da bi održale spremnost na izazove u slučaju požarne havarije. Pumpe su zaštićene od kratkog spoja ali je komandni ormar koncipiran tako da će postrojenje isključiti samo u slučaju kompletnog otkaza motora pumpe, a to znači da pumpe u slučaju požara rade bez obzira na sve u takozvanom hitnom režimu rada. Moguće je ugraditi i pumpu na benzinski pogon ili uz postrojenje isporučiti benzinski agregat koji se automatizovano uključuje u slučaju nestanka struje.

Sve naše hidrostanice poseduju sledeće vidove zaštite:

Zaštita od rada na suvo

Zaštita od ispada faze

Zaštita od pregrevanja motora

Naizmenični rad pumpi (promena pilot pupme na svaka 24h) tako da se ostvaruje približan broj radnih sati svih pumpi na sistemu što produžava vek uređaja.

Hidrostanica je napravljena kao jedna celina. Svi sastavni delovi montirani su na zajedničkom postolju, a to omogućava jednostavnu montažu i transport.

Ugradnjom sistema dobijate:

  • Konstantan pritisak100%
  • Ušteda investicije25%
  • Ušteda energije70%
  • Smanjenje troškova amortizacije85%

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.