Kompaktne stanice otpadnih voda

automatske stanice za podizanje otpadnih voda

Generani smo zastupnik Calpeda Automatskih stanica za podizanje otpadnih voda. To su kompaktna rešenja i koriste se tamo gde nema uslova za izgradnju crpnih jama. Uglavnom se koriste u prostorijama koje su ispod kote glavnih fekalnih kolektora i služe za sakupljanje otpadnih voda i njihovo prebacivanje a samim tim i odvodenje u fekalnu ili atmosfersku kanalizaciju.

Tehničke karakteristike

kompaktnih stanica

Konstrukcija

Polietilenski tank, otpran na rdu, veoma malih gabarita

  • GEO 40 – kapaciteta 40 litara
  • GEO 230 – kapaciteta 230 litara
  • GEO 500 – kapaciteta 500 litara

Aplikacije

  • Automatsko sakupljanje otpadnih voda, civilne i industrijske otpadne vode.
  • Fekalne vode.
  • Za prikupljanje i podizanje čiste otpadne vode i kišnice.
  • Za odvodnjavanje od poplava.

Dezignacija

DezignacijaOtpadnePumpe

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

Katalog Kompaktne stanice otpadnih voda

Primena

crpnih stanica odpadnih voda

domestic

Domaćinstva


Industrija


Navodnjavanje


Bazeni


Civilni Sektor

Portfolio
ElkoKv

Upit za potreban sistem
kontaktirajte nas