Protivpožarna postrojenja AUE AUD

hidrostanice – hidrocili – buster postrojenja

Protivpožarna postrojenja AUE AUD su postrojenja za povišenje pritiska koja se upotrebljavaju u aplikacijama zažtite od požara:

Hidrantskoj mreži i sprinkler mreži.

Dezignacija

hidrostanica – buster postrojenja

Konstrukcija

hidrostanica – buster postrojenja

Postrojenja izradena u skladu sa UNI-EN 12845 standardom za automatske protivpožarne sisteme (sprinkler) i prema UNI 10779 standardom za zaštitu od požara sa vatrogasnim jedinicama-hidrantima.
Može biti sastavljena od 1 ili 2 glavne pumpe.Postrojenja su opremljena džokej pumpom, sa kojom je nivo pritiska sistema može da se održi bez pokretanja glavne pumpe.

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

Pravilnik za hidrantsku mrežu

Katalog
Protivpožarna-postrojenja AUE  AUD

Aplikacije

hidrostanica – buster postrojenja

Za snabdevanje vodom automatskih sistema protivpožarne zaštite (sprinkler) i hidranata.

Preuzmi Upustvo
na srpskom

Upit za sistem
kontaktirajte nas