Pump Selector Calpeda

Pump Selector by Calpeda


Izašao je novi program kompanije calpeda za lakši odabir pumpi. Intuitivan i lak za upotrebu. Mogućnost generisanja pdf-a sa tehničkih podacima odabrane pumpe.

Automatski odabir na osnovu zadatih parametara. Ispis krivi u odnosu na zadatu tačku. Kompletan opis pumpi koje zadovoljavaju upisane paramtere.

Primer odabira pumpe


Calpeda lakši odabir pumpe 

Pump Selector