Pumpe

A samousisna centrifugalna pumpa sa otvorenim radnim kolom


Konstrukcija

Centrifugalna pumpa sa otvorenim radnim kolom. Ugrađeni nepovratni ventil obezbeduje vracanje vode u sistem tako da je ponovno usisavanje vodo automatsko. Pumpi je dovoljno da je hidraulični deo delimično ispunjen vodom a cevi mogu biti potpuno prazne.

A: Verzija u kojoj je kućište pupmnog dela izrađeno od livenog gvožda.
B-A: Verzija u kojoj je kućište pupmnog dela izrađeno od bronze (pumpa je kompeltno ofarbana).

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 za čistu i delimično zaprljanu vodu sa česticima reda veličine do 10mm za A 40, A 50 i 15mm za A i A80
 za crpljenje vode iz bazena ili rupe
 navodnjavanje
 civilne i industrijske aplikacije

PROTOK – 3.6/66 m3/h
VISINA – 3.3/33.6 metara
SNAGA – 0.55/7.5 kW

Dijagram