ALPHA & AM-AT


Konstrukcija

Potopajuća muljna pumpa za čiste tečnosti i laku kanalizaciju.

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: dve lopatice

Potis: G 1″1/4 – G 1″1/2 – G 2″

Performanse: – Hmax  18m – Qmaks 47 m³/h

Snaga:  0.28kW – 2.2 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20 

ATEKS sertifikat (samo za određene modele)

Dijagram