ATH


Konstrukcija i primena

Potopajuća elektromotorna pumpa za velike količine otpadnih voda, uključujući aplikacije za kanalizacije pod visokim pritiskom.

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: dvokalanlno – centrifugalno

Potis: DN80 – DN100

Performanse: – Hmax  80m – Qmaks 216 m³/h

Snaga:  12kW – 42 kW

Trofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG25

ATEKS sertifikat AteksSertifikat EX

Dijagram