DNA


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za otpadne vode sa suspendovanim česticama.

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: spiralno

Potis: DN50(G 2”) – DN65 – DN80

Performanse: – Hmax  21m – Qmaks 57,6 m³/h

Snaga:  0.9kW – 2.2 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20

 

Dijagram