G


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za prljavu vodu i fekalije sa ugrađenim sistemom za ustinjavanje materija (sekačem).

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: sa sekačem

Potis: DN32(G 2”)  –  DN50(G 2”)

Performanse: – Hmax  55m – Qmaks 480 m³/h

Snaga: 0.9kW – 9.5 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20 

ATEKS sertifikat EX

Dijagram