Pumpe

GM 50 potapajuća drenažna, mulljna i fekalna pumpa


Konstrukcija

Potapajuća drenažna, muljna i fekalna pumpa sa vertiklanim potisom.

GMC: jednostepena
GMV: sa slobodno protocnim radnim kolom
Dubli mehanički zaptivač sa uljnom komorom.

Opis

Aplikacije

 za kućnu ili industrijsku upotrebu
 zaprljana voda koja sadrži čestice reda veličine do 45mm za GM i 50mm za GMV i tečnosti koje su prihvatljive za materijale pumpe

PROTOK – 6/48 m3/h
VISINA – 1/17.3 metara
SNAGA – 0.75/2 kW

Dijagram