Pumpe

GQ -10 potapajuća drenažna i muljna pumpa


Konstrukcija

Potapajuća drenažna i muljna pumpa konstruisana od kompozitnih polimera specijalno razvijanih za ovaj model. Ovaj novi materijal je otporan na rđu, deformacije pri velikim temperaturnim razlikama i unutrašnje i spoljašnje naprezanje.
Vratilo je hromiran celik AISI 430.Zaptivaci su od NBR-a.Minimalne dimenzije za visoke performanse i korišcenje u razlicitim situacijama, protok do 200 litara/min. Sa implementiram plovnim prekidačem sa automatski start/stop režim.

Opis

Aplikacije

 za čistu i blago zaprljanu vodu
 crpljenje poplavlljenih prostorija
 crpljenje iz jama i kišnih kanalizacija
 navodnjavanje
 za spoljašnju upotrebu dužina napojnog kabla nije preporučljiva ispod 10m

PROTOK – 3/12 m3/h
VISINA – 2.2/7.5 metara
SNAGA – 0.3 kW

Dijagram