Pumpe

GQG potapajuća drenažna i fekalna pumpa sa sekačem


Konstrukcija

Potapajuća pumpa sa jakim sekačem, horizontalnom flasnšom DN 32 ili navojem G 1 1/2″. Dubli mehanički zaptivač sa uljnom komorom kao zaštitom od suvog rada.

Opis

Aplikacije

 pogodne za prepumpavanje i ispumpavanje otpadnih voda koje sadrže papir, tekstilne amterije i organske otpatke. One su delimično mogu upotrebljavati za kućnu, rezidencijalnu ili industrijsku svrhu. Promer prolaza čestica do 6mm.

PROTOK – 3/17 m3/h
VISINA – 4/25 metara
SNAGA – 0.9/1.5 kW

Dijagram