Pumpe

GQR potapajuća drenažna i muljna pumpa


Konstrukcija

Jednostepena potapajuća drenažna i muljna pumpa sa vertiklanim potisom i otvorenim radnim kolom. Dubli mehanički zaptivač sa uljnom komorom kao zaštita od suvog rada.

Opis

Aplikacije

 za čistu i blago zaprljanu vodu sa česticama reda veličine do 10mm
 crpljenje poplavljenih prostorija
 crpljenje iz jama i kišnih kanalizacija
 navodnjavanje

PROTOK – 3/30 m3/h
VISINA – 3/20 metara
SNAGA – 0.45/2 kW

Dijagram