Grix


Konstrukcija

Potopajuća elektromotorna pumpa za prljavu vodu i fekalije sa ugrađenim sistemom za ustinjavanje materija (sekačem).

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: sa sekačem

Potis: DN32  –  G 1”1/4

Performanse: – Hmax  28,5m – Qmaks 11 m³/h

Snaga: 0.9kW – 1.4 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG20

Dijagram