Pumpe

GX 40 potapajuća drenažna, muljna i fekalna pumpa


Konstrukcija

Jednostepena potapajuća drenažna, muljna i fekalna pumpa sa vertiklanim potisom u izvedbi hrom-nikl nerđajući čelik (INOX AISI 304).

GXC: radno kolo sa dva prolaza
GXV: slobodno protocno radno kolo
Dubli mehanički zaptivač sa uljnom komorom.

Opis

Aplikacije

 za čistu i blago zaprljanu vodu sa česticama reda veličine do 35mm
 model GXVV je delimično pogodan za tečnosti koje sadrže veće čestice
 prehrambena industrija(zbog svoje konstrukcije u INOX-u AISI 304)

PROTOK – 3/36 m3/h
VISINA – 3/12.9 metara
SNAGA – 0.55/1.2 kW

Dijagram