H


Konstrukcija

Potopajuća muljna pumpa za čiste tečnosti i laku kanalizaciju.

Opis

Tehnički podaci:

Tip radnog kola: dve ili četiri lopatice

Potis: G2″ – DN65

Performanse: – Hmax  47m – Qmaks 65 m³/h

Snaga:  1.5kW – 7.5 kW

Trofazna verzija i monofazna verzija

Glavni materijali su napravljeni od livenog gvožđa GG25 

ATEKS sertifikat EX