Jednostepene i dvostepene centrifugalne pumpe za vodu

Jednostepene i dvostepene centrifugalne pumpe za vodu


AAJednostepene i dvostepene centrifugalne pumpe za vodu su izrađene tako da su elektro motor i hidraulični deo minimalno udaljeni jedno od durgog.
Motori sa produženom osovinom su direktno spojeni sa hidraulikom, motori preko 37kW prenose snagu pomoću specijalnog ležaja za prenos snage. Sve pumpe se proizvode u izvedbi od livenog gvožda ili bronze (hidraulika).
Spajanje na vodovodnu mrežu se obavlja preko flanši standarda PN 10, EN 1092-2 ili preko navoja standarda ISO 228/1 (BS 2779) zavisno od modela pumpe.

Aplikacije
za koje se koriste


za čiste tečnosti bez abraziva i koje nisu agresivne za materijale pumpe (sadržaj čvrstih čestica do 0,2%)
za vodosnabdevanje
za grejanje i klimatizaciiju
za civilne i industrijske primene
protivpožarne sisteme
za navodnjavanje