Pumpe

NC 3 trobrzinska cirkulaciona pumpa sa navojnim priključcima


Konstrukcija

Usis i potis su istog promera i u istoj osi (in-line).

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 za čiste tečnosti bez abraziva i tečnosti koje nisu agresivne po materijale pumpe
 civilni i industrijski sistemi

PROTOK – 0.1/11.3 m3/h
VISINA – 0.25/11.3 metara
SNAGA – 0.172/0.277kW

Dijagram