Pumpe

NCE EL energetski efikasna cirkulaciona pumpa za solarne sisteme


Konstrukcija

Energetski efikasna samoadaptirajuća cirkulaciona pumpa promenljive brzine. Permanentnomagnetni sinhroni motor kontrolisan implementiranim frekventi regulatorom koji se nalazi u samom kućištu pumpe.

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 solarni sistemi

PROTOK – 1.4/4.2 m3/h
VISINA – 0.2/6.8 metara
SNAGA – 0.003/0.0.056kW

Dijagram