Pumpe

NCE GS F energetski efikasna cirkulaciona pumpa sa flanšama za sanitrnu toplu vodu


Konstrukcija

Energetski efikasna cirkulaciona pumpa promenljive brzine. Permanentnomagnetni sinhroni motor kontrolisan implementiranim frekventi regulatorom koji se nalazi u samom kućištu pumpe. Pumpni deo izrađđen od bronze.

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 sanitarna topla voda

PROTOK – 0.1/50 m3/h
VISINA – 2/13.4 metara
SNAGA – 0.02/1.1kW

Dijagram