Pumpe

NCE H F energetski efikasna cirkulaciona pumpa sa flanšama


Konstrukcija

Energetski efikasna cirkulaciona pumpa promenljive brzine. Permanentnomagnetni sinhroni motor kontrolisan implementiranim frekventi regulatorom koji se nalazi u samom kućištu pumpe.

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 grejanje i klimatizacija

PROTOK – 0.1/13.75 m3/h
VISINA – 0.1/12 metara
SNAGA – 0.01/0.18kW

Dijagram