Pumpe

NR IN-LINE cirkulaciona pumpa


Konstrukcija

Centrifugalne cirkulacione pumpe sa jednim randnim kolom. Elektromotor je sa produženim vratilom direktno povezanim sa hidraulikom.
Serije N, B N, N4, B N4 su uskladene sa evropskim pravilnikom br. 547/2012 koji je na snazi pocevši od 01.01.2013.
Usis i potis veza su istog prečnika i u istoj liniji (IN LINE).

Kategorija: .
Opis

Aplikacije

 Za ciste tecnosti bez abraziva,fluidi koji nisu agresivni za materijale pumpe (Sadržaj cvrstih materija do 0,2%).
 Za grejanje, klimatizaciju, hladenje itd.
 Za civilne i industrijske primene.
 Kada je potreban rad sa niskim stepenom buke (n = 1450 rpm).

PROTOK – 2/110 m3/h

VISINA – 2/39 metara

SNAGA – 0.25/18.5 kW

Konekcija: Prirubnice PN 10 EN 1092-2.

Kontraflanše (na zahtev):
NR NR4 40,50,65: navojne prirubnice PN 16 EN 1092-1.
NR4 100, NR4 125: Prirubnice za zavarivanje PN 10, EN 1092-1.

Dijagram