Periferične i zupčaste pumpe

Periferične i zupčaste pumpe


Periferične pumpe za razliku od centrifugalnih mogu postići dosta visok pritiska pri slabom protoku a pritom koristeći elektromotre male snage.
Kada se tečnost usisa u pumpni deo ona odlazi u prstenaasti kanal u koje se nalazi periferični propeler.
Posle prolaska prstenastog kanala tečnost izlazi na potisu tako da kineticka energija lopatica povećava pritisak tečnost pa se za razliku od centrifugalnih pumpi karakteristike krivi prilično prave i na maloj količini protoka.
Motori su spolja zašticeni od prodora vode.

Ponuda pumpi