Potapajuće bunarske pumpe

Potapajuće bunarske pumpe


Potapajuće bunarske pumpe su višestepene i konstrukcijski su dizajnirane za arterijske bunare, bunare malog prečnika a, mogu se koristiti i kod klasičnih kopanih bunara.

Hidraulika moze biti ukopčana na zupčanik sa elektromotorom ili biti smeštena u zajedničkom kućištu zajedno sa elektromotorom. Motori se hlade vodom okoline u koju su potopljene. Koriste se za vodosnabdevanje, industriju, navodnjavanje, pretakanje vode u bazene, za civilni sektro itd.

Ponuda pumpi