Potapajuće drenažne, muljne i fekalne pumpe

Potapajuće drenažne, muljne i fekalne pumpe


Potapajuće drenažne i fekalne pumpe su potpuno zapečaćene da bi se obezbedile od prodora vode. Obezbeđuju kontinuirani i funkcionalni rad u različitim uslovima uključujući i poplave.

Kompaktne su konstrukcije tako da zauzimaju minimalni prostor ali ne na uštrb performansi tako da cela jedinica može da stane u cisternu, rezervoar ili jamu. Nisu štetne po ekologiju i ne zagađuju radno okruženje a nivo buke je sveden na minimum.
Primenjuju se u širokoj lepezi aplikacija i savršene su za mnoge industrijske procese, otpadne vode, petrohemiji, industrije hrane i pića,
prerade sekundarnih sirovin, rudarstvu, kanalizaciji, sistemima kišne kanalizacije itd.

Ponuda pumpi