Pumpe

SDX potapajuća bunarska pumpa za bunare 6 i 8 cola


Konstrukcija

Potapajuća pumpa za 6″ (DN 150mm) i 8″ (DN 200mm) bunare.

6,8SDX: kućište i radna kola od nerđajućeg čelika AISI 304
6,8SDXL: kućište i radna kola od nerđajućeg čelika AISI 316
radijalna radna kola: 6SDX(L) 13-18-27.
radna kola sa mešovitim protokom: 6SDX(L) 30-46-65, 8SDX(L) 78-97.

Isporučuje se sa ugrađenim nepovratnim ventilom.

Opis

Aplikacije

 vodosnabdevanje
 civilna i industrijska primena
 protipožarni sistemi
 navodnjvanje

PROTOK – 6/120 m3/h
VISINA – 8.2/700 metara
SNAGA – 2.2/110 kW

Dijagram