Pumpe

SFM70 periferična potapajuća bunarska pumpa za 4 cola bunare


Konstrukcija

Potapajuća bunarska pumpa za 4″ bunare (DN 100mm), sa turbinskim radnim kolom. Specijalna plastika i nerđajući čelik od kojih je sastavljena hidraulika sprečavaju radno kolo od zaglavljivanja čak i posle dugog perioda. Potis je G 1″

Opis

Aplikacije

 za 4″ bunare
 kućna upotreba, farme i vikendice
 crpljenje iz jama i kišnih kanalizacija
 punjenje i pražnjene cisterni

PROTOK – 0.3/2.7 m3/h
VISINA – 1.2/70.6 metara
SNAGA – 1.4 kW

Dijagram