Pumpe

TP periferična pumpa


Konstrukcija

Periferična regenerativna pumpa sa turbinskim radnim kolom. Kompaktna, patentirana konstrukcija sa jednodelnim motorom i zdvojenim pumpnim delom. Motor je spolja zaštićen od prodora vode.

T, TP: Verzija u kojoj je kućište pupmnog dela izrađeno od livenog gvožda.
B-T, B-TP: Verzija u kojoj je kućište pupmnog dela izrađeno od bronze (pumpa je kompeltno ofarbana).

Opis

Aplikacije

 za čistu tečnost bez abraziva, bez čestica, tečnost koja nije eksplozivna i nije agresivna za materijale pumpe
 povišenje pritiska
 pogodne su za ugradnju u sisteme klimatizacije, mašine i raznu opremu
 bojleri

PROTOK – 0.06/6 m3/h
VISINA – 5/165 metara
SNAGA –  0.33/7.5 kW

Dijagram