SCADA sistemi

(Supervisory Control And Data Acquisition)
SCADA sisitemi predstavljaju sistem za grafičko, daljinsko merenje, nadzor i upravljanje industrijskim procesima. Njena istorija datira još od 60-tih godina prošlog veka i do sada je pretrpela brojne modifikacije i unapredjenja i postal je važan deo automazovanih sistema. Mi smo fokusirani na implementaciju SCADA sistema u hidrosisteme (od hidrostanica preko fekalnih stanica do navodnjavanja) tako da upravljanje i nadzor budu prilagodjeni krajnjem korisniku.

 Benefiti uvodjenja SCADA sistema su:

  • Praćenje analognih (pritiska, protoka, temperature, struje motora, potrošnje električne energije itd.) I digitalnih vrednosti (raznih uključenja i isključenja)
  • Detaljan grafički prikaz postrojenja
  • Jasno, precizno i jednostavno komandovanje putem interfejsa koji je najčešće instaliran na PC računar
  • Arhiviranje podataka o radu postrojenja itd.
  • Prikaz u realnom vremenu
  • Mogućnost umrežavanja više postrojenja na jednu baznu stanicu
  • Širok opseg komunikacije (ethernet, modbus, profinet, optičkim kablom, telemetrijom)

Sistem je dizajniran tako da se može upotrebiti u širokom opsegu aplikacija:

Kontaktirajte nas1

Kontaktirajte nas

Kontaktirajete nas, tu smo da ogovorimo na sva Vaša pitanja
Pošaljite nam podatke2

Pošaljite nam podatke

Podaci i tehničke karakteristike potrebnog projekta
Projektovanje i izrada3

Projektovanje i izrada

projektovanje, proizvodnja, montaža .......
Isporuka4

Isporuka

Po principu ključ u ruke

Interesuju Vas naši prouzvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

PARTNERI