Crpne stanice atmosferskih voda

opremanje sistema odpadnih voda

Izlazeci u susret potrebama strogih ekoloških regulativa EU kreirali smo sisteme koji ispunjavaju potrebe klijenata na našim prostorima.
Crpne stanice regulišu atmosferske i otpadne vode na potpuno automatizovan način u industriji, stambenim naseljima, gradskoj kanalizaciji, poslovnim objektima – kasarnama, bolnicama, privatnim firmama.

Naši sistemi obezbeđuju

sistemi odpadnih voda

Bezbedan rad bez učešća ljudskog faktora, pritom ne gubeći na kvalitetu i sigurnosti od havarija.

Vodene su mikroprocesorskim komandnim ormarom  koji se po posebnom zahtevu može dograditi tako da prenosi razne analogne i digitalne vrednosti, kako na HMI panel, tako i daljinski putem SCADA sistema.

Crpne stanice otpadnih voda su sastavni deo svakog savremeno koncipiranog drenažnog sistema.

Opremljene su potapajućim pumpama koje se odabiraju prema tipu fluida koji je prisutan i na osnovu traženih hidrauličnih performasni.

Takođe poseduju komandni oramn sa automatikom za bezbedan i pravilan rad crpne stanice i upravljanje pumpama, plovnih prekidača za regulaciju nivoa tečnosti u crpnoj šahti i vodovodne armature koja se instalira na potisu.

Naša firma se bavi kompletnim opremanjem crpnih stanica po principu ključ u ruke.

Aplikacije:

  • Za podizanje atmosferskih voda na više kote
  • Pretakanje raznih otpadnih voda
  • Atmosferska kanalizacija

Primena:

  1. vodovodi
  2. bolnice
  3. kasarne
  4. stambena naselja
  5. šoping molovi
  6. škole

Sistemi ugradnje

poprečni presek

Legenda

1. Pumpa  2. Automatski kuplung  3. Vođice  4. Potis  5. Nepovratni ventil  6. Zasun  7. Plovna kruška 8. Komandni ormantom

Slobodna instalacija

sa potisnim laktom

Fiksna instalacija

sa automatskim kuplungom za bravljenje i vođicama

Suva instalacija

x-foot platforma sa lakat krivinama. Pumpa je opremljena sa jaknom za hlađenje motora.

Tipovi radnih kola

crpnih stanica

GMV Vortex radno kolo

pogodno za fluide koji sadrže velike čvrste čestice i vlaknaste materijale.

Aplikacije: sistemi otpadnih voda u naseljima, farme životinja.


GMVS Sand Vortex Water

radno kolo sa presvlakom od Poliuretana sa jezgorm od nerđajućeg čelika.

Aplikacije: u sistema sa visokom koncetracijom peska, drvnoj industriji, industriji keramike, mašinskoj obradi gde je prisutna velika koncentracija abrazivnih tečnosti.


GMC
Single channel

radno kolo, pogodno za fluide koji sadrže velike čvrste čestice i duge vlaknaste materijale.

Aplikacije: stanice za prečišćavanje, tanne-ries, uzgoj životinja i biljaka.


GMN Closed multi-channel

radno kolo, za fluide koji nemaju veliku primesu čvrstih tečnosti i koji su bez primesa vlaknasith materijala.

Aplikacije: veliki drenažni sistemi, fabrike za prečišćavanje vode.


GMG Multi-blade suction

radno kolo sa sekačem konstruisano od nerđajućeg čelika AISI 440, delimično za korišćenje u sečenju papirnih materija i tekstila.

Aplikacije: čišćenje otpadnih voda, naselja, kampovi, bolnice itd

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

Katalog Crpnih stanica

Primena

crpnih stanica odpadnih voda

domestic

Domaćinstva


Industrija


Navodnjavanje


Bazeni


Civilni Sektor

Portfolio
ElkoKv

Upit za potreban sistem
kontaktirajte nas